OBAVIJEST

Published by Srednja Škola on

Upisi u prve razrede  (kabinet br.4)

Treći upisni rok

 

Prijava kandidata – 26.8.2020. od 8,00 do 12,00 sati

Kandidat prilaže na natječaj za upis sljedeću dokumentaciju:

  1. Prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi)
  2. Izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
  3. Svjedodžbu o završnoj osnovnoj školi
  4. Uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu
  5. Druge relevantne dokumente (bodovanje natjecanja na međunarodnoj ili državnoj razini, entitetska i županijska razina).

– Objava rezultata na školskoj oglasnoj ploči 27.8.2020. godine u 8,00 sati

– Upis primljenih kandidata 27.8.2020. godine od 8,30 do 12,00 sati

Prilikom upisa primljeni kandidati su dužni popuniti zahtjev za upis (zahtjev dostupan u školi)  i uplatiti upisninu od 25,00 KM

Zanimanja u koja se kandidati mogu upisati u školskoj 2020./2021. godini:

– Opća gimnazija

– Ekonomist

– Kuhar

– Automehaničar

Svim učenicima koji se upišu u prvi (I.) razred iz Gradskog proračuna sa 200,00 KM financirat će se kupnja udžbenika.

UPRAVA ŠKOLE

Categories: Vijesti