OBAVIJEST

Published by Srednja Škola on

POPRAVNI ISPITI

7. lipnja 2021. godine u 12 sati – pismeni dio ispita

10. lipnja 2021. godine u 12 sati – usmeni dio ispita

 

MATURA / ZAVRŠNI ISPIT – OBRANA RADA (za sve učenike)

  1. lipnja 2021. godine
  2. lipnja 2021. godine (za učenike koji polažu državnu maturu)
RASPORED I POLAGANJE MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET DATUM POLAGANA DAN POLAGANJA VRIJEME POLAGANJA ODJELJENJE UČIONICA ISPITIVAČ
OBRANA MATURALNOG RADA (gimnazija) 14.  i 15.

lipnja

2021. godine

Ponedjeljak Utorak –(za učenike koji polažu državnu maturu) 11  sati-(IV.1)

12  sati-(IV.2)

IV. 1,2 br. 8 Ljiljana Vidić

 

br. 3 Marina Krmek

Branko Topić

br. 2 Višnja Mandrapa

Alen Krvavac

br.11 Marina Sušac

 

br.16 Vesna Nosić

Marina Obradović

br.13 Adrijana Rajič

Maja Katura

br. 5 Mateja Čolić

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA (strukovna škola) 14.  i 15. lipnja

2021. godine

Ponedjeljak Utorak –(za učenike koji polažu državnu maturu) 12  sati 4. a br. 24 Dina Goluža

Dijana Oršulić

Mateja Čolić

Mario Đugum

4. b br. 10 Ankica Alilović

Marko Goluža

Marijofil Rupčić

4. c br. 4 Silvana Čolić

Valentina Spajić

11 sati 3. a br. 24 Dina Goluža

Dijana Oršulić

Categories: Vijesti