Međunarodni dan tolerancije / Međunarodni dan prevencije nasilja nad djecom

Published by Srednja Škola on

Međunarodni dan tolerancije obilježava se 16. studenog, a utemeljili su ga Ujedinjeni narodi. Ovaj dan obilježila je i naša škola, gdje su razrednici drugih razreda na satima razrednika približili učenicima što je tolerancija i što ona predstavlja. Pedagoginja je s učenicima ll.1 i ll.h razgovarala o samoj temi.  Izradili smo plakat na kojem su učenici napravili različite otiske svojih ruku u znak podrške za prihvaćanje i uvažavanje različitosti, te pisali poruke.

Cilj je dati doprinos u razumijevanju između kultura i pojedinaca, naučiti prihvaćati različitosti kod svakog čovjeka što je temelj za suzbijanje diskriminacije, ali i nasilja.

  1. studenog obilježava se i Međunarodni dan prevencije nasilja nad djecom. Ovaj značajan datum obilježili su i naši učenici prvih razreda sa svojim razrednicima, a neki sa pedagoginjom. Neke od poruka u borbi protiv nasilja nad djecom stavili smo na oglasni zid naše škole. Na ovaj dan nije dovoljno samo ukazati na nasilja koja se događaju oko nas, nego je prilika promovirati dječja prava sukladno Konvenciji, što će škola obilježiti prigodnim kvizom s Vijećem učenika.

Potrebno je ukazati na sve češću pojavu nasilja u različitim oblicima i potrebu za uključivanjem u rješavanje ovog problema, jer škola mora i treba biti zdravo i sigurno odgojno-obrazovno okruženje za svako dijete!

Categories: Vijesti