RASPORED POLAGANJA MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA – LJETNI ROK

Published by Srednja Škola on

RASPORED  POLAGANJA MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET DATUM POLAGANJA DAN POLAGANJA VRIJEME POLAGANJA ODJELJENJE UČIONICA  ISPITIVAČ             I  ISPITNA KOMISIJA
OBRANA MATURALNOG RADA (gimnazija) 13.  i 14. lipnja 2022. godine Ponedjeljak

Utorak

 

12. sati IV. 1 Uč. 14 Mateja Čolić

Ljiljana Vidić

Ana Falak

Mario Šimović

OBRANA ZAVRŠNOG RADA (strukovna škola) 13.  i 14. lipnja 2022. godine Ponedjeljak

Utorak

12. sati IV. a Uč. N2 Lidija Jovanović

Ivana Bošković

Marijana Raič

IV. b Uč. 10 Ankica Alilović

Marijofil Rupčić

Maja Zovko

IV. c Uč. 4 Silvana Čolić

Valentina Spajić

Mario Đugum

HRVATSKI JEZIK

(Pismeni dio ispita za sve učenike)

17.lipnja 2022. godine Petak 8. sati IV. 1 Uč. 1 Jozo Lončar

Šime Doko

Mario Petrušić

IV. a Uč. 2 Anela Rozić-Vrankić

Ivana Jerković

Maja Katura

IV. b Uč. 3 Anela Rozić-Vrankić

Valentina Spajić

Ankica Alilović

IV. c Uč. 3 Anela Rozić-Vrankić

Valentina Spajić

Ankica Alilović

III. d Uč. 7 i

Uč. 8

Adrijana Rajič

Nikica Lovrić

Martina Perić

Ognjenka Jurković

DRUGI OBVEZNI IZBORNI PREDMET

(Pismeni dio ispita, gimnazija)

20. lipnja 2022.godine Ponedjeljak 8. sati IV. 1 Uč. 5 Ivana Jerković

Mirela Ćorić

Maja Katura

STRUKOVNI SADRŽAJI (Pismeni dio ispita) 20. lipnja 2022.godine Ponedjeljak 8. sati IV. a Uč. N2 Lidija Jovanović

Marina Sušac

Marijana Raič

HRVATSKI JEZIK

(Usmeni dio ispita, gimnazija)

21. lipnja

2022. godine

Utorak 8. sati IV. 1 Uč. 5 Jozo Lončar

Šime Doko

Nataša Jovanović

HRVATSKI JEZIK

(Usmeni dio ispita, strukovna škola)

21. lipnja

2022.godine

Utorak 8. sati IV. a Uč. 4 Anela Rozić-Vrankić

Ivana Jerković

Ankica Alilović

IV. b
IV. c
IZBORNI PREDMET

(gimnazija)

22. lipnja

2022.godine

Srijeda 8. sati IV. 1 Uč. 8 Ljiljana Vidić

Marina Krmek

Marina Obradović

STRUKOVNI SADRŽAJI (Usmeni dio ispita) 22. lipnja

2022.godine

Srijeda 8. sati IV. a Uč. N2 Lidija Jovanović

Marijana Raič

Alen Krvavac

IV. b Uč. 4 Marijofil Rupčić

Ankica Alilović

Silvana Čolić

Valentina Spajić

IV. c
STRUKOVNI SADRŽAJI (Usmeni dio ispita) 22. i 23. lipnja

2022.godine

Srijeda,

Četvrtak

8. sati III. d Uč. 7 Ognjenka Jurković

Livia Jurković

Verica Malić

Vesna Nosić

Šćepo Jurković

DRUGI OBVEZNI IZBORNI PREDMET

(Usmeni dio ispita, gimnazija)

23. lipnja

2022.godine

Četvrtak 8. sati IV. 1 Uč. 5 Ivana Jerković

Mirela Ćorić

Maja Katura

Categories: Vijesti