RASPORED POLAGANJA MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA – LJETNI ROK

Published by Srednja Škola on

PREDMET DATUM POLAGANJA DAN POLAGANJA VRIJEME POLAGANJA ODJELJENJE UČIONICA  ISPITIVAČ             I  ISPITNA KOMISIJA
OBRANA MATURALNOG RADA (gimnazija) 9.  lipnja 2023. godine Petak

 

12. sati IV. 1 Uč. 14 Marina Krmek

Ljiljana Vidić

Vesna Nosić

IV. 1 Uč. 13 Marina Obradović

Branko Topić

Marina Sušac

Nikica Lovrić

OBRANA ZAVRŠNOG RADA (strukovna škola) 9. lipnja  2023. godine Petak 12. sati 4. a Uč. 24 Dina Goluža

Mario Đugum

Matea Stojić

Uč. 22 Anđelko Brajković

Dijana Oršulić

Zorica Rajič

4. b Uč. 10 Ankica Alilović

Marijofil Rupčić

Mario Petrušić

4. c Uč. 4 Silvana Čolić

Ivana Jerković

Mirela Ćorić

Uč. 2 Valentina Spajić

Alen Krvavac

Mario Šimović

3. a,c Uč. N1 Dragan Krvavac

Ivana Bošković

Marijana Raič

3. d Uč. 6 Livia Jurković

Ognjenka Jurković

Verica Malić

HRVATSKI JEZIK

(Pismeni dio ispita za sve učenike)

13. lipnja 2023. godine Utorak 12. sati IV. 1 Uč. 1 Jozo Lončar

Marina Obradović

Vesna Nosić

Monika Raguž

4. a Uč. 2 Šime Doko

Nikica Lovrić

Maja Katura

Mario Đugum

4. b Uč. 3 Šime Doko

Marinela Vučić

Marijofil Rupčić

Maja Zovko

4. c Uč. 4 Šime Doko

Anela Rozić-Vrankić

Alen Krvavac

Valentina Spajić

3. a,c Uč. 7 Adrijana Rajič

Marijana Raič

Ivana Bošković

Ivana Jerković

3. d Uč. 9 Adrijana Rajič

Livia Jurković

Ognjenka Jurković

Nataša Jovanović

DRUGI OBVEZNI IZBORNI PREDMET

(Pismeni dio ispita, gimnazija)

15. lipnja 2023. godine Četvrtak 8. sati IV. 1 Uč. 13 Marina Sušac

Zorica Rajič

Marina Obradović

Uč. 12 Maja Zovko

Nataša Jovanović

Mario Šimović

Uč. 14 Mirela Ćorić

Ivana Jerković

Maja Katura

HRVATSKI JEZIK

(Usmeni dio ispita, gimnazija)

20. lipnja

2023. godine

Utorak 8. sati IV. 1 Uč. 13 Jozo Lončar

Marina Obradović

Vesna Nosić

Mirela Borovac-Falak

HRVATSKI JEZIK

(Usmeni dio ispita, strukovna škola)

20., 21. i 22. lipnja

2023. godine

Utorak,

Srijeda i

Četvrtak

8. sati 4. a Uč. 4 Šime Doko

Anela Rozić-Vrankić

Adriana Rajič

 

4. b
4. c
IZBORNI PREDMET

(gimnazija)

22. lipnja

2023. godine

Četvrtak 8. sati IV. 1 Uč. 8 Ljiljana Vidić

Marina Krmek

Marina Obradović

IV. 1 Uč. 9 Vesna Nosić

Marina Sušac

Nikica Lovrić

STRUKOVNI SADRŽAJI (Usmeni dio ispita) 22. i 23. lipnja

2023. godine

Četvrtak,

Petak

8. sati 4. a Uč. N2 Dina Goluža

Mario Đugum

Anđelko Brajković

Dijana Oršulić

4. b Uč. 10 Marijofil Rupčić

Ankica Alilović

Mario Petrušić

4. c Uč. 4 Silvana Čolić

Valentina Spajić

Alen Krvavac

STRUKOVNI SADRŽAJI (Usmeni dio ispita) 22. i 23. lipnja

2023. godine

Četvrtak,

Petak

8. sati 3. a,c Uč. 7 Dragan Krvavac

Marijana Raič

Ivana Bošković

STRUKOVNI SADRŽAJI (Usmeni dio ispita) 22. i 23. lipnja

2023. godine

Četvrtak,

Petak

8. sati 3. d Uč. 7 Ognjenka Jurković

Livia Jurković

Verica Malić

Martina Perić

Šćepo Jurković

DRUGI OBVEZNI IZBORNI PREDMET

(Usmeni dio ispita, gimnazija)

21. lipnja

2023. godine

Srijeda 8. sati IV. 1 Uč. 13 Marina Sušac

Zorica Rajič

Marina Obradović

IV. 1                      Uč. 12 Maja Zovko

Nataša Jovanović

Mario Šimović

IV. 1 Uč. 11 Mirela Ćorić

Ivana Jerković

Maja Katura

Categories: Vijesti