Roditeljski sastanci na kraju I. obrazovnog razdoblja

Published by Srednja Škola on

Petak, 29. prosinca 2023. godine

Gimnazija i strukovne škole

 

Redni broj Odjel Razrednik/ca Učionica Vrijeme održavanja
1. I.1 Marina Obradović 23 11 : 00 sati
2. 1.a Zorica Rajič 21 11 : 00 sati
3. 1.b Alen Krvavac N2 11 : 00 sati
4. 1.d Marijana Džeba 2 11 : 00 sati
5. 1.h Silvana Čolić 1 11 : 00 sati
6. 1.htt Valentina Spajić 11 11 : 00 sati
7. II.1 Ivana Jerković 16 11 : 00 sati
8. 2.a Maja Zovko 8 11 : 00 sati
9. 2.b Nikica Lovrić 7 11 : 00 sati
10. 2.d Mario Đugum N3 11 : 00 sati
11. 2.g Ankica Alilović 10 11 : 00 sati
12. 2.h Šime Doko 3 11 : 00 sati
13. III.1 Martina Perić 14 11 : 00 sati
14. III.2 Višnja Mandrapa 13 11 : 00 sati
15. III.3 Mario Šimović 12 11 : 00 sati
16. 3.b Marina Sušac 19 11 : 00 sati
17. 3.d Anela Rozić-Vrankić  N4 11 : 00 sati
18. 3.h Marina Krmek 9 11 : 00 sati
19. 3.n Maja Katura 6 11 : 00 sati
20. IV.1 Mirela Ćorić 18 11 : 00 sati
21. IV.2 Vesna Nosić 4 11 : 00 sati
22. 4.a Marijana Raič N1    11 : 00 sati
23. 4.c Adriana Rajič 20 11 : 00 sati
Categories: Vijesti