STRUČNA POSJETA PODUZEĆU ALFA THERM D.O.O.

Published by Srednja Škola on

Dana 22. travnja 2024. godine organizirana je terenska nastava za odjele 1.a – automehaničara, 2.b  i 4.a – računalnih tehničara u strojarstvu. Terenska nastava je organizirana u vidu stručne posjete poduzeću Alfa Therm d.o.o. u Mostaru. Učenicima su u pratnji bile profesorice Marijana Raič, Ivana Bošković i Mara Soldo te profesor Vlado Grubišić.

U teatarskoj dvorani su učenici, nakon upoznavanja sa predstavnicima poduzeća, ukratko upoznati s povijesnim dijelom i osnutkom poduzeća. Alfa Therm je osnovan 1987. godine kao mala obiteljska tvrtka sa par djelatnika. Svoje širenje započinje 1996. godine i od tada bilježi stalni rast, kako po prihodu, tako i po broju zaposlenih. Jedan od glavnih razloga napretka su zaposlenici, stručnjaci u oblastima kojima se bave te stalna naobrazba i usavršavanja.Uz konstantne tehničke naobrazbe, koje su temelj poslovanja, tvrtka puno ulaže u organizaciju koristeći softversko vođenje i upravljanje procesima i projektima.

Potom su učenici dobili poklone i kratak plan kako će izgledati dan u Alfa Thermu.

Uputili smo se prema odjelu sa CNC strojevima i 3D printerima. Jedan dio učenika je pokazao više zanimanje za CNC strojeve, dok je ostalima više pažnje odvukao mali stroj koji tako precizno printa plastične mase. S obzirom da naši maturanti rade na 3D printeru razmijenili su iskustva sa tehničarom u poduzeću.

Nakon toga smo se spustili u podrum zgrade u kojemu se nalazi radionica za rezanje i savijanje profila limova, koji se koriste za rashladne sustave. U radionici su učenici mogli vidjeti koji se dijelovi prilikom savijanja profila moraju obavljati ručno, pa su se ponosno pohvalili da su savijanje lima radili u školskoj radionici.

Nakon obilaska radionice za savijanje i rezanje, uputili smo se prema elektro – radionici. Tehničar nam je pokazao kako izgleda električni ormar za rashladni ili sustav grijanja i klimatizaciju. Naučili smo koji su procesi u pripremi i izradi takvog ormara.

Posjetili smo i urede automatske regulacije u kojoj se nastoji osigurati energetski efikasan rad svakog sustava na jednom ekranu.

Na kraju smo otišli i na krov tvrtke koja ima hvale vrijedan projekt. Na cijelom krovu su postavljeni fotonaponski sustavi, maksimalno iskorištavajući kretanje sunca. Prolazeći hodnicima poduzeća Alfa Therm- a sreli smo bivše učenike Srednje škole Čapljina, koji trenutno rade u poduzeću.

Puni dojmova i prilika za budući rad i ljetnu praksu, učenici su prepričavali posjet Alfa Thermu.                                                                                   

Categories: Vijesti