Published by Srednja Škola on

RASPORED POLAGANJA MATURE I ZAVRŠNOG ISPITA
PREDMET DATUM POLAGANJA DAN POLAGANJA VRIJEME POLAGANJA ODJELJENJE UČIONICA  ISPITIVAČ             I  ISPITNA KOMISIJA
OBRANA MATURALNOG RADA (gimnazija) 13. i 14. lipnja 2024. godine Četvrtak

Petak

 

12 sati IV. 1,2 Uč. 5 Marina Krmek

Šime Doko

Vesna Nosić

IV. 1,2 Uč. 16 Nataša Jovanović

Mirela Borovac Falak

Nikica Lovrić

IV. 1,2 Uč. 24 Marina Obradović

Alen Krvavac

Dina Goluža

OBRANA ZAVRŠNOG RADA (strukovna škola) 13. i 14. lipnja  2024. godine Četvrtak

Petak

12 sati 4. a Uč. N2 Ivana Bošković

Marijana Raič

Mario Đugum

4. c Uč. 19 Valentina Spajić

Silvana Čolić

Zorica Rajič

3. d Uč. 6 Livia Jurković

Ognjenka Jurković

Verica Malić

HRVATSKI JEZIK

(Pismeni dio ispita za sve učenike)

17. lipnja 2024. godine Ponedjeljak 8 sati IV. 1,2 Uč. 1 Šime Doko

Mirela Ćorić

Vesna Nosić

Maja Katura

4. a Uč. 2 Anela Rozić Vrankić

Marijana Raič

Marina Sušac

Alen Krvavac

4. c Uč. 4 Adriana Rajič

Valentina Spajić

Silvana Čolić

Ivana Jerković

3. d Uč. 3 Anela Rozić Vrankić

Ognjenka Jurković

Verica Malić

Nataša Jovanović

DRUGI OBVEZNI IZBORNI PREDMET

(Pismeni dio ispita, gimnazija)

18. lipnja 2024. godine Utorak 8 sati IV. 1,2 Uč. 19 Zorica Rajič

Mirela Ćorić

Marina Sušac

Marina Obradović

Uč. 16 Nataša Jovanović

Ivana Jerković

Maja Zovko

PISMENI IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA (Pismeni dio ispita, strukovna četverogodišnja zanimanja-računalni tehničar u strojarstvu) 18. lipnja 2024. godine Utorak 8 sati 4.a Uč. N2 Marijana Raič

Ankica Alilović

Mario Šimović

HRVATSKI JEZIK

(Usmeni dio ispita, gimnazija i strukovna četverogodišnja zanimanja)

19. i 20. lipnja

2024. godine

Srijeda i

Četvrtak

8 sati IV. 1,2 Uč. 16 Šime Doko Mirela Ćorić

Vesna Nosić

4.a Uč. N2 Anela Rozić Vrankić

Marijana Raič

Višnja Mandrapa

4.c Uč. 19 Adriana Rajič

Marina Sušac

Maja Katura

IZBORNI PREDMET

(gimnazija)

20. lipnja

2024. godine

Četvrtak 8 sati IV. 1,2 Uč. 24 Dina Goluža

Marina Obradović

Vesna Nosić

IV. 1,2 Uč. 5 Nikica Lovrić

Marijana Džeba

Mirela Borovac Falak

DRUGI OBVEZNI IZBORNI PREDMET

(Usmeni dio ispita, gimnazija)

21. lipnja

2024. godine

Petak 8 sati IV. 1,2 Uč. 5 Zorica Rajič

Nataša Jovanović

Ivana Jerković

Mirela Ćorić

STRUKOVNI SADRŽAJI (Usmeni dio ispita) 21. lipnja

2024. godine

Petak 8 sati 4. a Uč. N2 Marijana Raič

Ivana Bošković

Marina Sušac

4. c Uč. 19 Silvana Čolić

Valentina Spajić

Adriana Rajič

STRUKOVNI SADRŽAJI (Usmeni dio ispita) 21. lipnja

2024. godine

Petak 8 sati 3. d Uč. 16 Ognjenka Jurković

Livia Jurković

Verica Malić

Vesna Nosić

Categories: Vijesti