Popravni ispiti i matura, lipanj 2019.

  • Srijeda, 29 Svibanj 2019

POPRAVNI ISPITI

  1. lipnja 2019. u 12 : 00 - pisani dio ispita
  2. lipnja 2019. u 12 : 00 - usmeni dio ispita

OBRANA RADA (za sve učenike)

  1. lipnja 2019. u 12 : 00
  2. lipnja 2019. u 12 : 00

PISANI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA –(za sve učenike)

  1. lipnja 2019. u 8 : 00

PISANI  ISPIT IZ OBVEZNOG IZBORNOG PREDMETA

(matematika, engleski jezik, njemački jezik)

  1. lipnja 2019. u 8 : 00

USMENI IZ OBVEZNOG IZBORNOG PREDMETA

       24. lipnja 2019.

GIMNAZIJA

                        USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA

                        USMENI ISPIT IZ IZBORNOG PREDMETA                                     24., 25. i 26. lipnja u 8 : 00

STRUKOVNA ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA

                        USMENI ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA

                        USMENI ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJA

USMENI  ISPIT IZ STRUKOVNIH SADRŽAJAza trogodišnja zanimanja

  1. lipnja 2019. u 8 : 00
  2. lipnja 2019. u 8 : 00

Adresa

Srednja škola Čapljina

Ul. Ruđera Boškovića 9

88 300 Čapljina

Hercegovačko-neretvanska županija

Bosna i Hercegovina

Kontakt

Tel:  +387 36 805 - 006

Fax: +387 36 807 - 506

E-mail: sscaplj@tel.net.ba